Showing 1–16 of 31 results

تی شرت طرح ریک ، بوجک و سیمپسون (TM135)

220,000 تومان

تی شرت طرح ریک ، بوجک و سیمپسون

 • تهیه شده از پارچه 100% نخ پنبه سوپر

 • موجود در رنگ: مشکی

 • سایزهای موجود M,L,XL,2XL

توضیحات: برای یقه تی شرت از پارچه استفاده شده است.

لطفا در انتخاب سایز پوشیدنی خود دقت فرمایید. واحد اندازه گیری اعداد در جدول، سانتی متر می باشد.

 

برای هرسایز امکان خطا 1 سانتی متری وجود دارد.

مدت زمان ارسال محصولات سفارشی شما 1 تا 4 روز کاری می باشد .

تی شرت طرح LEON

245,500 تومان253,500 تومان

تی شرت طرح LEON

 • تهیه شده از پارچه 100% نخ پنبه سوپر

 • موجود در رنگ: مشکی

 • سایزهای موجود M,L,XL,2XL,3XL,4XL

توضیحات: برای یقه تی شرت از پارچه استفاده شده است.

مدت زمان ارسال محصولات سفارشی شما 4 تا 7 روز کاری می باشد .

تی شرت طرح پیتزا_THE CIRCLE OF LIFE

245,500 تومان253,500 تومان

تی شرت طرح پیتزا_THE CIRCLE OF LIFE
تهیه شده از پارچه 100% نخ پنبه سوپر
موجود در رنگ:مکشی
سایزهای موجود M,L,XL,2XL,3XL,4XL
توضیحات: برای یقه تی شرت از پارچه استفاده شده است.
مدت زمان ارسال محصولات سفارشی شما 4 تا 7 روز کاری می باشد .

تی شرت طرح پیتزا-JUST EAT IT.

245,500 تومان253,500 تومان

تی شرت طرح پیتزا-JUST EAT IT.
تهیه شده از پارچه 100% نخ پنبه سوپر
موجود در رنگ:مکشی
سایزهای موجود M,L,XL,2XL,3XL,4XL
توضیحات: برای یقه تی شرت از پارچه استفاده شده است.
مدت زمان ارسال محصولات سفارشی شما 4 تا 7 روز کاری می باشد .

تی شرت طرح ددپول-DEADPOOL

220,000 تومان

تی شرت طرح ددپول-DEADPOOL

 • تهیه شده از پارچه 100% نخ پنبه سوپر

 • موجود در رنگ: قرمز

 • سایزهای موجود M,L,XL,2XL

توضیحات: برای یقه تی شرت از پارچه استفاده شده است.

لطفا در انتخاب سایز پوشیدنی خود دقت فرمایید. واحد اندازه گیری اعداد در جدول، سانتی متر می باشد.

 

برای هرسایز امکان خطا 1 سانتی متری وجود دارد.

مدت زمان ارسال محصولات سفارشی شما 1 تا 4 روز کاری می باشد .

تی شرت طرح عکاسی- PHOTOGRAPHER LOVE

245,500 تومان253,500 تومان

تی شرت طرح عکاسی- PHOTOGRAPHER LOVE

 • تهیه شده از پارچه 100% نخ پنبه سوپر

 • موجود در رنگ: زرد

 • سایزهای موجود M,L,XL,2XL,3XL,4XL

توضیحات: برای یقه تی شرت از پارچه استفاده شده است.

مدت زمان ارسال محصولات سفارشی شما 4 تا 7 روز کاری می باشد .

تی شرت طرح متالیکا-METALLICA

245,500 تومان253,500 تومان

تی شرت طرح متالیکا-METALLICA

 • تهیه شده از پارچه 100% نخ پنبه سوپر

 • موجود در رنگ: مشکی

 • سایزهای موجود M,L,XL,2XL,3XL,4XL

توضیحات: برای یقه تی شرت از پارچه استفاده شده است.

مدت زمان ارسال محصولات سفارشی شما 4 تا 7 روز کاری می باشد .

تی شرت طرح ناسا-NASA

245,500 تومان253,500 تومان

تی شرت طرح تی شرت طرح ناسا-NASA

 • تهیه شده از پارچه 100% نخ پنبه سوپر

 • موجود در رنگ: مشکی

 • سایزهای موجود M,L,XL,2XL,3XL,4XL

توضیحات: برای یقه تی شرت از پارچه استفاده شده است.

مدت زمان ارسال محصولات سفارشی شما 4 تا 7 روز کاری می باشد .

تیشرت La Casa De Papel

220,000 تومان

تیشرت La Casa De Papel

 • تهیه شده از پارچه 100% نخ پنبه سوپر

 • موجود در رنگ: مشکی

 • سایزهای موجود M,L,XL,2XL

توضیحات: برای یقه تی شرت از پارچه استفاده شده است.

لطفا در انتخاب سایز پوشیدنی خود دقت فرمایید. واحد اندازه گیری اعداد در جدول، سانتی متر می باشد.

 

برای هرسایز امکان خطا 1 سانتی متری وجود دارد.

مدت زمان ارسال محصولات سفارشی شما 1 تا 4 روز کاری می باشد .

تیشرت ریک اند مورتی – RICK N MORTY

220,000 تومان

تیشرت ریک اند مورتی – RICK N MORTY

 • تهیه شده از پارچه 100% نخ پنبه سوپر

 • موجود در رنگ: مشکی

 • سایزهای موجود M,L,XL,2XL

توضیحات: برای یقه تی شرت از پارچه استفاده شده است.

لطفا در انتخاب سایز پوشیدنی خود دقت فرمایید. واحد اندازه گیری اعداد در جدول، سانتی متر می باشد.

 

برای هرسایز امکان خطا 1 سانتی متری وجود دارد.

مدت زمان ارسال محصولات سفارشی شما 1 تا 4 روز کاری می باشد .

تیشرت Rick And Morty

220,000 تومان

تیشرت TM131) Rick And Morty)
تهیه شده از پارچه 100% نخ پنبه سوپر
موجود در رنگ: مشکی
سایزهای موجود M,L,XL,2XL
توضیحات: برای یقه تی شرت از پارچه استفاده شده است.
لطفا در انتخاب سایز پوشیدنی خود دقت فرمایید. واحد اندازه گیری اعداد در جدول، سانتی متر می باشد.

برای هرسایز امکان خطا 1 سانتی متری وجود دارد.
مدت زمان ارسال محصولات سفارشی شما 1 تا 4 روز کاری می باشد .

تیشرت ارباب حلقه ها-THE LORD OF THE RINGS

220,000 تومان

تیشرت ارباب حلقه ها-THE LORD OF THE RINGS
تهیه شده از پارچه 100% نخ پنبه سوپر
موجود در رنگ: مشکی
سایزهای موجود M,L,XL,2XL
توضیحات: برای یقه تی شرت از پارچه استفاده شده است.
لطفا در انتخاب سایز پوشیدنی خود دقت فرمایید. واحد اندازه گیری اعداد در جدول، سانتی متر می باشد.

برای هرسایز امکان خطا 1 سانتی متری وجود دارد.
مدت زمان ارسال محصولات سفارشی شما 1 تا 4 روز کاری می باشد .

تیشرت بریکینگ بد – BREAKING BAD

220,000 تومان

تیشرت بریکینگ بد – BREAKING BAD
تهیه شده از پارچه 100% نخ پنبه سوپر
موجود در رنگ: مشکی
سایزهای موجود M,L,XL,2XL
توضیحات: برای یقه تی شرت از پارچه استفاده شده است.
لطفا در انتخاب سایز پوشیدنی خود دقت فرمایید. واحد اندازه گیری اعداد در جدول، سانتی متر می باشد.

برای هرسایز امکان خطا 1 سانتی متری وجود دارد.
مدت زمان ارسال محصولات سفارشی شما 1 تا 4 روز کاری می باشد .

تیشرت پالپ فیکشن

220,000 تومان

تیشرت پالپ فیکشن

 • تهیه شده از پارچه 100% نخ پنبه سوپر

 • موجود در رنگ: قرمز

 • سایزهای موجود M,L,XL,2XL

توضیحات: برای یقه تی شرت از پارچه استفاده شده است.

لطفا در انتخاب سایز پوشیدنی خود دقت فرمایید. واحد اندازه گیری اعداد در جدول، سانتی متر می باشد.

 

برای هرسایز امکان خطا 1 سانتی متری وجود دارد.

مدت زمان ارسال محصولات سفارشی شما 1 تا 4 روز کاری می باشد .

تیشرت ریک و مورتی (TM126)

220,000 تومان

تیشرت ریک و مورتی
تهیه شده از پارچه 100% نخ پنبه سوپر
موجود در رنگ: مشکی
سایزهای موجود M,L,XL,2XL
توضیحات: برای یقه تی شرت از پارچه استفاده شده است.
لطفا در انتخاب سایز پوشیدنی خود دقت فرمایید. واحد اندازه گیری اعداد در جدول، سانتی متر می باشد.

برای هرسایز امکان خطا 1 سانتی متری وجود دارد.
مدت زمان ارسال محصولات سفارشی شما 1 تا 4 روز کاری می باشد .

تیشرت فرندز -FRIENDS

220,000 تومان

تیشرت فرندز -FRIENDS

 • تهیه شده از پارچه 100% نخ پنبه سوپر

 • موجود در رنگ: ابی

 • سایزهای موجود M,L,XL,2XL

توضیحات: برای یقه تی شرت از پارچه استفاده شده است.

لطفا در انتخاب سایز پوشیدنی خود دقت فرمایید. واحد اندازه گیری اعداد در جدول، سانتی متر می باشد.

 

برای هرسایز امکان خطا 1 سانتی متری وجود دارد.

مدت زمان ارسال محصولات سفارشی شما 1 تا 4 روز کاری می باشد .